ÚvodZachování zdraví a krásy Analýza prvků ve vlasechPrvky v lidském organismuVÍM, JAK JIMKontakt
Bioprvky

Role bioprvků

Minerální přeměna

Koenzim Q10

Metabolizmus Fe

Role zinku

Vitamín A

Vápník

 

 

Bioprvky

Vápník

Dbá o zdravé, silné kosti a zuby, umožňuje převod nervových impulzů, je zodpovědný za stažení svalových vláken, podílí se na mnoha enzymatických procesech, hraje velmi významnou úlohu při regulaci práce srdce, má protialergický účinek, utěsňuje biologické membrány.

Sodík, Draslík

Sodík a draslík řídí celé hospodaření s elektrolyty a mají vliv na acidobazickou rovnováhu organizmu, hrají hlavní úlohu při převodu impulzů ve všech nervových buňkách. Draslík se podílí na regulaci srdeční činnosti a na činnosti ledvin.

Fosfor

Je nutný pro energetickou přeměnu, podílí se na tvorbě kostí a zubů, reguluje acidobazickou rovnováhu, spoluvytváří fosfolipidy, které jsou stavebními kameny pro mozek a nervové buňky, účastní se syntézy desoxyribonukleové kyseliny.

Zinek

Důležitá složka trávicích enzymů, podílí se obratu inzulinu, podporuje imunitní systém.

Hořčík

Potřebný pro syntézu bílkovin, hraje velmi důležitou úlohu při svalových křečích, chrání kapiláry svalů před zničením, podílí se na syntéze velkého množství enzymů, hraje klíčovou úlohu v biochemických energetických přeměnách cukru v krvi.

Železo

Složka červeného krevního barviva (hemoglobinu) a enzymů, které přenášejí kyslík, podporuje metabolizmus bílkovin.

Měď

Je složkou a aktivátorem enzymů v mnoha redox reakcích, hlavně při tvorbě červených krvinek, podporuje tvorbu pojivové tkáně.

Stroncium

I malá dávka tohoto prvku pokryje denní potřebu organizmu. Důležitým činitelem je vztah Ca/Sr, při jehož snížení vznikají deformace skeletu nebo jiné chorobné syndromy.

Chrom

Chrom se váže s nukleovými kyselinami a koncentruje se v jaterních buňkách. Tento kov plní určitou úlohu v metabolizmu glukózy, některých bílkovin a tuků. Tvoří součást enzymů, např. trypsinu a stimuluje aktivitu jiných. Zvláště zajímavá a nevyjasněná je jeho úloha v metabolizmu.

Molybden

Molybden je součástí několika enzymů, které se podílejí na oxidoredukčních procesech, (např. xantinová oxidaza a dehydrogenaza), a také jiných metaloenzymů, které katalyzují metabolizmus purinů a tuků.

Mangan

Mangan se účastní v různých fyziologických procesech, hlavně jako aktivátor enzymů, které regulují metabloizmus glukozy a jiných uhlovodanů, lipidů včetně cholesterolu a bílkovin.

Selen

Selen hraje v těchto procesech roli podobnou vitaminu E a mnohdy jej může zastoupit v jeho funkci. Jako součást jiných oxido-redukčních enzymů a cytochromů (hemoprotein), selen se v krvi podílí na metabolických procesech na úrovni buněk. Vyskytuje se nejčastěji ve spojitosti s aminokyselinami, cysteinem (selenocystein) nebo metioninem (selenmetionin).

Nikl

Nedostatek niklu způsobuje zpomalení růstu, snížení hladiny hemoglobinu v krvi. Kromě toho dochází ke změnám v horních vrstvách kůže (např. nesprávné rohovatění a dermatozy) a poruchy pigmentace. Při nedostatku niklu může vzniknout nahromadění tuku v játrech a porucha funkce.

Kobalt

U člověku se jen velmi zřídka potvrdí nedostatek kobaltu, ale nedostatek vitaminu B 12 způsobuje chudokrevnost nebo změny některých buněk trávicí trubice.

Lithium

Lithium je ve vąech tkáních. Lithium se koncentruje ve sklovině zubů a pravděpodobně zabraňuje černání skloviny. Také se hromadí v ledvinách a slinivce nebo v jiných parenchymatozních orgánech a jeho koncentrace v krevním seru je ukazatelem nedostatku.

Bor

Má vliv na metabolizmus vápníku, fosforu a fluoru a na mnoho enzymatických procesů. Bor zvyšuje hladinu steroidních hormonů u člověka a díky tomu ovlivňuje biodostupnost vápníku a tím zabraňuje osteoporóze. Má vliv na aktivitu mozkových buněk a na celý imunitní systém.

Wanadium

Biologická role vanadia je spojena s vlivem na metabolické procesy lipidů, fosfotransferáz, cukrů a monominových oxidáz a na hospodaření se sodíkem a draslíkem a vápníkem a hořčíkem (na tok iontů buněčnou membránou). Klíčovou roli hraje v procesech přeměny fosfátů.

Hliník

Škodlivý vliv hliníku na lidský organizmus je spojen s různými chorobnými projevy: encefalopathií (dialýza) a demencí Alzheimerova typu, a kromě toho s osteomalacií a ukládáním vápníku v měkkých tkáních, se zánikem elasticity buněčných membrán a s chudokrevností. Neurotoxická úloha hliníku není jeątě zcela vyjasněna.

Olovo

V kostech je olovo akumulováno jak v podobě koloidních sloučenin, tak jako sloučeniny krystalické, ale může přecházet zpět do krve, zvláątě pod vlivem metabolických poruch (např. v případě některých infekčních nemocí, acidózy nebo při zvýąené tvorbě kostí), také u psychických procesů.

Kadmium

Toxické působení kadmia (ve velkém stupni) se projevuje poruchou činnosti ledvin, hypertenzní nemocí, nádorovými změnami (hlavně prostaty a ledvin), poruchami metabolizmu vápníku (deformace skeletu) a poruchami reprodukčních funkcí.