ÚvodZachování zdraví a krásy Analýza prvků ve vlasechPrvky v lidském organismuVÍM, JAK JIMKontakt

Školení pro lékaře

Analýza

Význam

Pohodlná metoda

Proč zkoumat

Kdy z vlasů

Kdo

Otázky FAQ

Objednání

 

 

 

Nejčastěji kladené otázky

 

Proč se k analýze prvků v organismu používají vlasy?

Množství prvků ve vlasech je mnohonásobně vyšší, než v séru. Například obsah vápníku je ve vlasech téměř 200x vyšší, hořčíku téměř 30x,  zinku přibližně 100x.

 

Používá se k analýze i jiná tkáň než vlasy?

Vlasy jsou ideální materiál ke zkoumání. Obsahují vyšší množství prvků než sérum, dá se určit doba, po kterou se prvky ve vlasech hromadily (doba růstu vlasů) a prvky se z vlasů díky keratinovému obalu nevyplavují. Pokud není možné vlasy použít, může se analýza provést z nehtů. Nehty jsou však mnohem snadněji kontaminovány cizími látkami.

 

Mohou být vlasy barvené?

Barvení vlasů je dnes velice časté. Barva však může narušit keratinový obal vlasu a změnit jeho chemické složení. Proto je třeba počkat s odstřižením vzorku vlasů až barva odroste a k analýze použít pouze nebarvený odrost.

 

Jak dlouhé vlasy mají být? Stříhám si je velice na krátko.

K analýze se používají vlasy odstřižené od kůže hlavy, dlouhé max. 3 cm. Jestliže si je stříháte na krátko několikrát za měsíc, je možné vlasy střádat alespoň po dobu jednoho měsíce.

 

Analýza se provádí pouze z vlasů?

Vlasy jsou ideální materiál ke zkoumání. Pokud není možné vlasy použít, může se analýza provést z jiné tkáně, např z nehtů.

 

Může zkoumání prvků v organismu a následná suplementace pomoci při podpoře  léčby cukrovky? Pomůže mi takto metoda při léčbě alergického onemocnění, ….?

Samotná analýza prvků v organismu a následná suplementace není léčebnou metodou. Má však významný vliv při podpoře léčby civilizačních chorob, mezi které patří cukrovka,  alergická onemocnění a další.

 

Je možné pomocí analýzy prvků odhalit některé nemoci?

Analýza minerálního složení vlasů je analytickým testem, který má široké uplatnění při diagnostice patologických stavů.

 

Je nezbytně nutné užívat předepsané potravní doplňky?

Lékařská zpráva obsahuje doporučení na suplementaci. Udává, které potravní doplňky je třeba užívat, kolik, jak často a jak dlouho. Lékaři z laboratoře Biomol se několik let zabývali klinickými testy a zkoumali, jaké potravní doplňky jsou schopny doplnit minerály a vitamíny tak, jak to vyšetřovaná osoba potřebuje. Má-li být suplementace účinná, je nutné jejich doporučení dodržet.

 

Jak je možné analýzu využít?

Zkoumání vlasů za pomoci atomové spektrometrie odhalí stav minerálového vybavení organismu zkoumaného člověka. Z takto zjištěných údajů je možné stanovit tendence k určitým nemocem, zajistit jejich prevenci  a podpořit jejich léčbu.

 

V lékařské zprávě jsou také doporučení ke změně stravovacích návyků. Je nutné je dodržet?

Metoda analýzy vlasů zjistí také metabolický typ vyšetřované osoby. Proto lékařská zpráva obsahuje i dietetická doporučení. Jsme to, co jíme a upravením našich stravovacích návyků dojde k významným změnám vnitřního prostředí organismu.

 

Je možné zjistit také přítomnost těžkých kovů v organismu?

Analýza koncentrací stopových prvků je nejlepší metodou k hodnocení minerálního stavu organismu. Vlasy například byly vybrány Světovou zdravotnickou organizací a Agenturou ochrany prostředí k hodnocení vlivu toxických kovů na organismus. Má-li být cílená suplementace účinná, ne nutné dodržet všechna doporučení uvedená v lékařské zprávě.

 

Slyšela jsem, že se k suplementaci používají speciální potravinové doplňky.

Lékaři z laboratoře Biomol se několik let zabývali klinickými testy a zkoumali, jaké potravní doplňky jsou schopny doplnit minerály a vitamíny do organismu osob tak, jak je potřeba. Jejich doporučení se opírají o léta zkušeností a vědeckého zkoumání. Cílená suplementace, doporučená v lékařské zprávě, poskytuje základní výživu pro každou buňku. Má-li být suplementace účinná, je nutné jejich doporučení dodržet.